CÔNG TY TNHH VĂN ĐẠO
  Địa chỉ: Số nhà 130 Biên Giang – Q.Hà Đông – TP.Hà Nội
  Điện thoại: 024.33867576 (P.Kinh doanh) – 024.33867328 (P. Bán hàng)
  Mã số DN: 0500235232 (Mã Số Thuế)
  Tài khoản: 2200311.020256 tại Ngân hàng No&PTNT CN Hà Tây – Hà Nội.
  Email: vandaogroup@gmail.comvandaohn@yahoo.com.vnWebsite: http://www.vandaogroup.com
  Giám đốc: Nguyễn Thị Thùy – Mobile: 098 935 8867
  VP GĐ: 024.33828589 – Fax: 024.3382147