Tài liệu chuyên môn, Tài liệu khác

CÁC LOẠI DẦU THẢI ĐEN VÀ KHÔNG ĐEN

Mười loại dầu thải đen và chín loại dầu thải không đen

I. Giang hồ thập hắc (Mười loại dầu thải đen):

1. Dầu động cơ ô tô to, tàu hỏa, tàu thủy.

2. Dầu động cơ ô tô con, máy phát điện

3. Dầu động cơ xe máy, máy nổ.

4. Cặn K

5. Cặn H

6. Cặn KH

7. Cặn bùn dầu mỏ: Chưa lọc, lọc rồi, đặc, lỏng

8. Nhiên liệu đen: dầu diegen, xăng, dầu hỏa…

9. Cặn đen khác: kéo cáp, mạt nhôm

10. Các loại dầu thải đen có nguồn gốc động thực vật….

II. Giang hồ cửu bạch (Chín loại dầu thải không đen):

1. Cách điện: biến thế (BT)

2. Cách điện: Tuabin (TB)

3. Các loại dầu thủy lực CN nhẹ (10 – 100)

4. Các loại dầu thủy lực CN nặng (> 100)

5. Các loại dầu bánh răng, hộp số (BR)

6. Các lọai dầu Nga: Nga H, Nga HK

7. Các loại dầu qua xử lý khác: DC, XI

8. Các loại nhiên liệu khác.

9 Các loại khác: Dung môi, thực vật, động vật….