Tin Môi trường, Tin tức

SẼ XÂY DỰNG 5 CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Ở BẮC BỘ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ (gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng và Quảng Ninh) đến năm 2030.

Dự báo giai đoạn từ nay đến 2020, tổng lượng chất thải rắn phát sinh ở khu vực này khoảng 38.980 tấn/ngày gồm 36.040 tấn chất thải rắn thông thường và 2.940 tấn chất thải rắn nguy hại.

Dự báo giai đoạn 2021 – 2030 tổng lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 59.695 tấn/ngày. Trong đó có 55.385 tấn chất thải rắn thông thường và 4.310 tấn chất thải rắn nguy hại.

Để giải quyết lượng chất thải rắn khổng lồ này, dự kiến sẽ quy hoạch một cơ sở xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh (cơ sở xử lý Sóc Sơn, Hà Nội với diện tích 257 ha, công suất khoảng 6.000 tấn/ngày) và năm cơ sở xử lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh.

Các cơ sở này có chức năng cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn liên tỉnh với tổng diện tích khoảng 231 ha và công suất khoảng 11.500 tấn/ngày.

 

Theo Tienphong.vn